Paskutinės naujienos

15-08-27 16:52

Europos pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas susirinko Bosnijoje ir Hercegovinoje

Rugpjūčio 17 – 23 dienomis Bosnijoje ir Hercegovinoje esantis Mostaro miestas tapo Europos...


Gairė: Ordinas pasaulyje, Pranciškoniškasis jaunimas, Pranciškoniškoji šeima pasaulyje
15-08-11 19:28

Panevėžio regiono vizitacija

Rugpjūčio 9 d. Panevėžyje, Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių vienuolyne vyko Lietuvos...


Gairė: Ordinas Lietuvoje, Pranciškoniškoji šeima Lietuvoje, Brolijos
15-08-06 13:36

In memoriam sesei Mildai Danutei Jašinskienei OFS

2015 m. rugpjūčio 5 d. pavakary Viešpats pas save pasišaukė Lietuvos pasauliečių  ordino...


Gairė: In memoriam...

Skelbimai

15-06-03 12:10

Kviečiame į piligriminę kelionę - rekolekcijas Šv. Pranciškaus pėdomis

2015 m. spalio 24 – lapkričio 2 d. kviečiame į piligriminę kelionę - rekolekcijas Šv. Pranciškaus...


Gairė: Skelbimai
15-06-01 00:00

Liepos mėnesio maldos intencijos

Šventojo Tėvo Pranciškaus:

BENDROJI: Kad politinė atsakomybė visada butų suprantama kaip...


Gairė: Skelbimai

Foto galerija