Naujienos

2015-10-06 Noviciato pradžios ir įžadų šventė Telšiuose

2015 m. spalio 4 d., švenčiant šv. Pranciškaus Asyžiečio šventę, Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje, vyko iškilmingi pasauliečių pranciškonų įžadai ir noviciato pradžios apeigos. Eucharistijai vadovavo katedros klebonas dr....

Gairė: Brolijos, Ordinas Lietuvoje

2015-10-06 OFS įžadai Kretingos brolijoje

2015 m. spalio 3 d., švenčiant šv. Pranciškaus Asyžiečio tranzitą, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolijoje vyko iškilminga OFS įžadų šventė. Šv. Mišioms vadovavo J.E. Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, šventėje...

Gairė: Brolijos, Ordinas Lietuvoje

2015-10-06 Vilniaus regiono vizitacija

2015 m. rugsėjo 26 d. Vilniaus Bernardinų bažnyčioje vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos susitikimas su Vilniaus regiono taryba ir vietinių tarybų ministrais. 

Vizitacijoje dalyvavo...

Gairė: Brolijos, Ordinas Lietuvoje

2015-10-03 Su Šv. Pranciškaus Asyžiečio švente!

Pax et Bonum! 

Mylimi Ordino broliai ir sesės,  

Kiekvieną kartą, sulaukę mūsų Serafiškojo Tėvo Pranciškaus gimimo Dangui šventės, vėl semkimės įkvėpimo iš jo švento gyvenimo ir šventos mirties.  ...

Gairė: Ordinas Lietuvoje

2015-09-07 Lietuvos pranciškoniškasis jaunimas išsirinko naują Nacionalinę tarybą

Rugsėjo 5 dieną, šeštadienį, Kaune vyko ketvirtoji Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Nacionalinė rinkimų asamblėja. Dvejų metų kadencijai buvo išrinkta nauja Nacionalinė taryba. Ją sudaro prezidentas, viceprezidentas,...

Gairė: Pranciškoniškasis jaunimas, Pranciškoniškoji šeima Lietuvoje

Rodoma nuo 1 iki 522

1

2

3

4

5

Sekantis >

Prašome įvesti paieškos žodį.

Archyvas


Skelbimai

15-08-13 00:00

Rugsėjo mėnesio maldos intencijos

Šventojo Tėvo Pranciškaus:

BENDROJI: Kad jaunimui atsirastų daugiau galimybių mokytis ir...


Gairė: Skelbimai
15-06-03 12:10

Kviečiame į piligriminę kelionę - rekolekcijas Šv. Pranciškaus pėdomis

2015 m. spalio 24 – lapkričio 2 d. kviečiame į piligriminę kelionę - rekolekcijas Šv. Pranciškaus...


Gairė: Skelbimai

Mes žiniasklaidoje

Nėra.